OB&OG since September, 1996

March, 2018

D Shuto YAMAMOTO
M Ken OKAZERI
M Seigi KUSUMOTO
M Kaito SEKINE
M Yuki HIRABAYASHI
M Ryusuke YAMAGUCHI
B Yoshimasa OGAWA

March, 2017

D Kengo MIURA
M Takuya KOBAYASHI
M Rintaro NAGASHIMA
M Yuichi MAEKAWA
B Vong VUTHEA

September, 2016

Visiting Researcher Abdollah Alizadeh

March, 2016

M Eiichi ISHIDA
M Tomohiro UENO
M Keita KATO
M Kei MASUYAMA

Septmber, 2015

B Xiang Ziheng (YSEP)

March, 2015

M Akihiro FUJIE
M Megumi YANAGA
B Kotoko FURUYA

March, 2014

M Yusuke KISHI
M Kota MITSUYA
B Takayoshi HIRASAWA
B Takaya NEMOTO

April, 2013

R Kazumasa SAKURAI

March, 2013

M Yuya SHIRATO
M Yohei SOBU
M Atsushi FUJIMOTO
B Takumi YOSHIDA

March, 2012

M Masatoshi ITO
M Kenichi NAKAYAMA

March, 2011

D Ryohei TAKEI
M Kotaro UCHIHO
M Tetsuya SUGIYAMA
M Hiroshi HAMADA
B Tatsuya WAKAI

March, 2010

D Sang-Hun KIM
M Yusuke SASAKI
M Norihiko TAZAWA
M Tetsuya HAGIWARA
M Kohei YOSHIDA

March, 2009

D Shinichi WAKABAYASHI
M Kenji ABE
M Yukie INOUE
M Koji KUBOTA
M Masaki YOSHIMURA
B Ken KIRITA

March, 2008

D Yuya SHOJI
D Koichi MARU
D Akira NAKA
M Yoshihiro YAZAKI
B Tomohiro TAKANASHI

March, 2007

D Shingo KAWAI
M Yoichi AKANO
M Kazuhiko TAMURA
B Ryouhei KOUGA

March, 2006

D Jae-Kuk SEO
M Hideki SAITO
B Masashi HASHIMOTO

March, 2005

D Itsuro MORITA
M Masaki ONO
M Takayuki ISHII
B Nobumasa TANAKA

Sept., 2004

B Hong Anh NGUYEN

May, 2004

Visiting Researcher Jeong Su YANG

March, 2004

Research Associate Hideki YOKOI
M Hiroaki IWASAKI
M Masahiro KOBAYASHI
M Ryotarou TAKAKI
B Etsu SHIN

Sept., 2003

D Naoto KITAHARA

March, 2003

D Seok Hwan JEONG
M Mohammad ABDUL JALIL
M Satoshi NARIKAWA
M Takashi SAKAI
B Tomohiro MORITA
B Atsushi SAITOH

March, 2002

M Shinpei KURODA
M Takashi SHIRADO
B Hideki SANO

March, 2001

M Omer F. AKIN
M Hiroshi MASAKI
M Masafumi SHIMIZU
M Yukio TSUKIAHIMA
B Hajime ITOH
B Jensiang KOH

March, 2000

M Nobuhiro SHINJO
M Takashi WANIISHI

March, 1999

M Tetsuya KOYAMA
M Hossain SAINUL
M Tomoaki TAKANO

Sept., 1998

Dong hwan KIM

March, 1998

D Ki-Hwan PARK
D Katsumi NAKATSUHARA
M Seigo FURUDATE
M Takahiro IYAMA
M Eiji TAKAHASHI
M Reiko TSUCHIHASHI
B Kentarou KATAYAMA
B Yoshikazu SAKA

Sept., 1997

Jae Suck PARK

March, 1997

Prof. Yoshiyuki NAITO
Technical Staff Yuichi WAKITA
D Yoshihiro EMORI
M Yoshitomo HIRANO
M Koichi MARU
M Akihiko MATSUURA
M Ryuhei MUNAKATA
B Yuta AOYAMA
B Yuji KIGURE
B Yuichiro HAYASE
B Yoneki MATSUURA
B Nagako MIYAZONO
B Mikito SUGINO

Dec., 1996

Research Associate Hiroki ANZAI

Sept., 1996

Min-Ho CHOI
Ji-Yong PARK